Träutseende

Beställ Pronto Klinkerdäck®

Alla våra Klinkerdäcksplattor tål minst 1000kg /platta och är körbara med bil på hårdgjort underlag av t.ex. makadam TYP 0-16 och en tjocklek >300 mm.

Made in Italy
Frostsäkra = Fryser inte sönder
Fläcksäkra = Spill både vin och olja, bara att torka upp (tränger inte in)
UV beständiga = bleknar inte i solen över tiden
Hållfasthetstestade = minst Class 2
Vattenabsorbation långt under EU normen ISO 10545-3 E < = 0,5 % / vår klinker E <= 0,05 %
Tjocklek 20mm
Mer tekniska data för den vetgirige

Träutseende
Produkter